info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Aangifte buitenlandse vakantiewoning indienen tegen 31.12!

 

18/12/2021

Aangifte buitenlandse vakantiewoning indienen tegen 31.12!

Als eigenaar van buitenlands vastgoed komt stilaan de deadline in zicht om tegen 31 december 2021 een aangifte (vragenlijst) in te dienen. Zo kan de fiscus daaraan een kadastraal inkomen toekennen. Hoe gaat het dan verder? Wordt u in 2022 dan zwaarder belast op uw buitenlands vastgoed?

Info-aangifte om ki te bepalen
Ook ki voor buitenlands vastgoed. Het gaat dan meestal om een vakantiewoning of een terrein dat toebehoort aan natuurlijke personen die in België wonen. De fiscus zal dat nieuwe ki bepalen aan de hand van een speciale info-aangifte (vragenlijst) die de betrokken eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachthouder of opstalhouder moet invullen. De procedure verschilt naargelang u dat vastgoed al dan niet reeds vóór 1 januari 2021 bezat.

Vastgoed verworven vóór 1 januari 2021. Dan heeft de fiscus u die vragenlijst normaal gezien reeds bezorgd via uw eBox of via de post. U moet hem die ingevulde vragenlijst bezorgen uiterlijk 31 december 2021 via MyMinfin, via e-mail of via de post.

Let op 1! Dient u die vragenlijst niet (tijdig) in, dan riskeert u een boete van € 250 tot € 3.000.

Let op 2! Heeft u geen vragenlijst ontvangen, dan moet u zelf actie ondernemen. Dat is immers geen geldige reden om de vragenlijst niet (tijdig) in te dienen.

Vastgoed verworven sinds 1 januari 2021. Dan moe(s)t u dat binnen de vier maanden vanaf de aankoop/verkoop spontaan melden aan de fiscus. De aangifte kan op dezelfde manier ingediend worden als voor vastgoed verworven vóór 1 januari 2021.

Specifieke vraag m.b.t. invullen van de aangifte? Dan vindt u wellicht het antwoord in de uitgebreide FAQ (‘frequently asked questions’) van de fiscus op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen .

Aangifte ingediend, wat nu?
Vaststelling ki. Na de ontvangst van uw aangifte zal de Administratie een ki vaststellen en u dat in de loop van 2022 per aangetekend schrijven meedelen. Is de waarde van dat ki volgens u te hoog, dan heeft u twee maanden de tijd om daartegen bezwaar in te dienen.

Tip.  U kunt dat gemakkelijk zelf online terugvinden in de rubriek Mijn woning op https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages .

Ki vermelden in aangifte aj. 2022. Dat nieuwe ki moet u vervolgens vermelden in uw aangifte personenbelasting (in de plaats van vroeger de werkelijk ontvangen huur of de huurwaarde). De eerste keer dus in uw aangifte voor aj. 2022, die u (wellicht) vanaf mei-juni 2022 zal kunnen indienen.

Ook nu vrijgesteld? Zo is dat! Net als vroeger moet u uw buitenlandse vakantiewoning wel aangeven, maar u wordt daar in principe niet op belast. Dat heeft België zo afgesproken met de meeste ‘vakantielanden’.

Wel ‘opduweffect’ op Belgische inkomsten. Dat buitenlandse ki wordt wel bij uw Belgische inkomsten geteld om het (progressief) belastingtarief te berekenen dat op die inkomsten van toepassing is. Dat ‘opduweffect’ (progressievoorbehoud) zorgt er dus voor dat uw andere belastbare inkomsten in België eventueel tegen een hoger tarief belast worden.

Bezorg uiterlijk 31 december 2021 de aangifte (vragenlijst) m.b.t. uw buitenlands vastgoed aan de fiscus. De fiscus zal u vervolgens begin 2022 het nieuwe ki meedelen, dat u voor het eerst moet vermelden in uw belastingaangifte voor aj. 2022. U wordt daar gewoonlijk niet op belast, maar net als vroeger is er mogelijk wel een (beperkte) impact op het belastingtarief voor uw andere inkomsten door het ‘opduweffect’ (progressievoorbehoud).

 

 

 

bron: tipsenadvies.be;