info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Op zoek naar een tweede woning? Geniet nog tot eind december 2023 van de federale woonbonus.

 

04/08/2023

Wie vandaag een krediet aangaat voor de financiering van een tweede woning (na de gezinswoning), kan daar een federale belastingvermindering van 30% op de kapitaalaflossingen voor genieten. Daar zal een einde aan komen voor kredieten gesloten vanaf 2024, dus nu is hét moment om een tweede verblijf aan te kopen.

Fiscaal voordeel tot en met 2023

Gewestelijke voordelen. Zoals u weet, is de woonfiscaliteit sinds enkele jaren niet langer alleen een federale aangelegenheid. Wie leent voor zijn eigen woning, zal rekening moeten houden met de regels die gelden binnen het gewest waaraan hij of zij onderworpen is. Tot welk gewest u behoort, wordt bepaald door uw fiscale woonplaats op 1 januari van het aanslagjaar.

Enkel nog in Wallonië? Ja, alleen daar kunt u nog de zgn. chèque habitat genieten als u leent voor de aankoop van een gezinswoning. In Vlaanderen en Brussel zijn de fiscale voordelen voor een lening gezinswoning al even aan het uitdoven.

Federale voordelen. Die zijn bedoeld voor wie een financiering aangaat om de niet-eigen woning aan te kopen of te verbouwen. Het kan dan gaan om een tweede verblijf, maar evengoed om een tweede, derde, … woning die u koopt voor verhuur.

Kapitaalaflossingen. Vandaag de dag kunt u een belastingvermindering van 30% op een maximum van € 2.350 genieten. Het fiscaal voordeel is beter gekend onder de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

Let op! De hoogte van de korf is wel afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Hoe lager dus uw inkomen, hoe lager uw korfinhoud. Het absolute maximum is beperkt tot € 2.350.

Ook voor schuldsaldopremies. Die korf wordt niet enkel opgevuld met de kapitaalaflossingen van uw lening, maar kunt u tevens benutten om er de premies in onder te brengen van uw schuldsaldoverzekering die u afgesloten heeft naast het krediet voor uw niet-eigen woning.

Uw levensverzekeringspremies. Spaart u via een individuele levensverzekering voor uw aanvullend pensioen, dan kunt u die premies daaronder brengen.

Korf van maximaal € 2.350 snel gevuld.  U zal keuzes moeten maken over wat u er al dan niet in onderbrengt. Begin hoe dan ook eerst met de kapitaalaflossingen. Trekt u immers, al is het maar één keer, uw premies van uw schuldsaldo af, dan zal dat niet meer belastingvrij uitgekeerd kunnen worden.

Fiscaal voordeel vanaf 2024

Voordeel naar de prullenmand. Het federale belastingvoordeel staat immers al een tijdje onder druk, omdat lenen voor de gezinswoning al langer geen fiscaal voordeel meer oplevert, toch niet in Vlaanderen en Brussel.

Niet onmiddellijk. De maatregel zal ingaan vanaf 2024. Dat betekent concreet dat alle leningen die nog tot en met 2023 afgesloten worden, nog kunnen rekenen op het fiscaal voordeel, ook na 2023.

Reeds bestaande leningen? Daarvoor moet u niet vrezen. U zal kunnen blijven rekenen, ook na 2023, op een belastingvermindering van 30% in het langetermijnsparen.

Wat met uw interesten? Daaraan verandert niets. Die maken immers geen deel uit van de korf. Die interesten trekt u nu af van uw netto belastbaar onroerend inkomen, en dat zal ook voor leningen afgesloten vanaf 2024 nog steeds mogelijk blijven. Ook voor de gewone levensverzekeringspremies (opbouw aanvullend pensioen) zou er trouwens niets veranderen.

Heeft u vragen over dit artikel of bent u op zoek naar een tweede woning? Contacteer ons gerust.

 

Bron: tipsenadvies.be