info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Verbod op stookolieketels in Vlaanderen vanaf 2022?

 

9/11/2021

Vanaf 1 januari 2022 zal het dikwijls niet meer mogelijk zijn om stookolieketels te plaatsen in Vlaanderen, zo kwam in de media. Hoe zit dat juist en bestaan er daarover ook regels in Brussel en Wallonië?

Stookolieketel verboden in Vlaanderen
Bij nieuwbouw of IER (Ingrijpende Energetische Renovatie): strikt verbod. Vanaf 1 januari 2022 mag u geen stookolieketel meer plaatsen in nieuwbouwgebouwen en ook niet in bestaande gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) ondergaan (Vlaams decreet tot wijziging van het Energiedecreet, goedgekeurd op 20.10.2021) .

Tip.  Van belang is of de bouwvergunningsaanvraag ingediend wordt vóór of na 1 januari 2022. Dient u uw aanvraag in vóór 2022, dan hoeft u uw concept waarbij een stookolieketel voorzien is niet zomaar aan te passen! Houd er wel rekening mee dat u er nadien dan misschien mee vastzit, omdat er ook striktere regels gelden voor vervanging.

Geldt voor alle gebouwen. Het verbod geldt voor alle gebouwen, zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen.

Niet van belang of er aansluiting is op aardgas. Zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is in uw straat, mag u geen stookolieketel meer plaatsen. U moet dan uitkijken naar alternatieven, zoals een warmtepomp of pelletketel.

Bestaande ketel vervangen, kan dat?
Mogelijkheid tot aardgasaansluiting. Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer toegelaten om nog een stookolieketel te vervangen door een stookolieketel in bestaande gebouwen (zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen), als die gebouwen aangesloten kunnen worden op het aardgasnet. Of u kunt aansluiten op het aardgasnet, kunt u nagaan op de website van Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen-aardgas/aansluitbaar-op-het-aardgasnet .

Tip.  U mag wel nog kleine herstellingen uitvoeren en individuele onderdelen vervangen, zoals de brander of regelaar, zolang het geen vervanging is van het geheel (‘het ketellichaam’).

Let op!  U moet de stookolietank dan op correcte wijze buiten gebruik stellen.

Geen aardgasaansluiting: wel nog vervanging. Is er in een bestaand gebouw geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk, dan mag u de stookolieketel nog altijd vervangen. Stookolieketels mogen immers nog altijd verkocht worden tot 2035.

Sanctie. Als er toch nog een stookolieketel geplaatst wordt op een plaats waar dat niet toegestaan is, riskeert u een administratieve geldboete van € 3.000, vermeerderd met € 2.000 per individuele gebouweenheid in het gebouw (bij appartementsgebouwen). Voor een eengezinswoning bedraagt de geldboete bijgevolg € 5.000, terwijl die voor een appartementsgebouw met tien wooneenheden € 23.000 (€ 3.000 + 10 × € 2.000) zal bedragen.

Hoe zit dat in de andere gewesten?
Brussel. Het Brussels gewest heeft de principiële beslissing genomen om het federale verkoopverbod op mazoutketels van 2035 naar 2025 te vervroegen, met een installatieverbod (Klimaatordonnantie 01.06.2021) .

In Wallonië. Daar ligt het gebruik relatief hoog, dus daar zal het verbod op verkoop niet vervroegd worden, en is er nog geen sprake van een installatieverbod. In beide gewesten wordt de omschakeling naar een gasinstallatie wel aangemoedigd met premies.

In Vlaanderen mag u uw bestaande stookolieketel voorlopig nog verder gebruiken. Wilt u die echter vervangen, dan is dat vanaf 2022 enkel toegelaten als u geen aansluiting heeft op het aardgasnet. Plaatsing bij nieuwbouw of IER en ook bij vervanging als er wel een aardgasaansluiting is, is vanaf 2022 verboden. Ook in het Brussels gewest is er een verkoop- en installatieverbod vanaf 2025, maar (nog) niet in Wallonië.

 

Bron: tipsenadvies.be