info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Wijziging in de registratierechten

 

08/10/2021

Vandaag heeft de Vlaamse regering de hervorming van de registratierechten verder verfijnd. Alle details dienen nog in definitieve teksten te worden gegoten, maar we zetten de voornaamste beslissingen alvast op een rij.

1. Inwerkingtreding nieuwe registratierechten

Registratierechten bij aankoop enige woning (Tarief 6% wordt 3%):

Datum
compromis
Datum
notariële akte
Tarief
2021 2021 6%
2021 2022 3%
2022 2022 3%

Registratierechten bij aankoop tweede woning (Tarief 10% wordt 12%):

Datum
compromis
Datum
notariële akte
Tarief
2021 2021 10%
2021 2022 10%
2022 2022 12%

Kopers die al een compromis tekenden voor een enige woning in 2021 en waarvan de akte verlijdt in 2022 zullen toch genieten van de verlaagde registratierechten van 3 of 1% (bij een ingrijpende energetische renovatie), de aktedatum is het ijkpunt.

De kopers die in 2021 investeerden in een andere woning bovenop hun enige woning zullen nog kunnen genieten van de 10% registratierechten ook al verlijdt de akte pas in 2022, de compromisdatum is het ijkpunt.

2. Termijn om je huidige woning te verkopen
Het verlaagd tarief geldt in principe alleen voor de aankoop van de enige woning: dat geldt zowel voor het 3% tarief als voor het 1% tarief bij ingrijpende energetische renovatie als voor het 1% voor onroerend erfgoed dat je gaat bewonen.

Maar, als je reeds een woning bezit, krijg je toch dat verlaagd tarief als je je huidige woning verkoopt binnen 1 jaar: dat geldt in de drie gevallen (gewone aankoop, Ingrijpende Energetische Renovatie en onroerend erfgoed voor bewoning).

Die termijn wordt verlengd naar twee jaar, zodat je iets meer tijd krijgt om je huidige woning te verkopen. Die termijn van twee jaar komt dan zo mooi overeen met de termijn tijdens dewelke je een overbruggingskrediet kan bekomen.

3. Korting bescheiden woningen
Wie een bescheiden woning koopt, genoot tot nog toe altijd een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 93.333 euro. Dat wordt behouden. Om van de vrijstelling te genieten mag de woning niet meer gekost hebben dan 220.000 euro. In kernsteden is dat 240.000 euro. Die drempelbedragen worden telkens met 20.000 euro verhoogd.