info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

5 vragen over de renovatieplicht in Vlaanderen

 

26/03/2024

1. Wat is de renovatieplicht?
Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met Label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar minimum label D binnen de 5 jaar na aankoop.

2. Hoe weet je of op een pand een renovatieplicht geldt?
Of een woning een E of F label heeft, vind je terug op het EPC (Energieprestatiecertificaat). Al bij het te koop stellen van een woning moet een geldig EPC beschikbaar zijn.

In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur van een woning moet minstens de energiescore of het energielabel vermeld worden en bij overdracht van een gebouw met een slechte energieprestatie moet ook vermeld staan dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust.

3. Ben je ook gebonden als je erft?
De verplichting geldt alleen als er sprake is van een notariële overdracht in volle eigendom en de overdracht van een opstal-of erfpachtrecht. Een overdracht in het kader van een relatiebreuk of een erfenis doet op zich geen renovatieplicht ontstaan maar als er reeds een renovatieplicht gaande was op het pand, blijft de termijn wel lopen.

4. Geldt de renovatieverplichting voor huurders?
Nee, maar een huurder zal wel moeten dulden dat er werken gebeuren indien het verhuurd pand met label E of F wordt verkocht. De nieuwe eigenaar zal dan wel gehouden zijn om te voldoen aan de renovatieverplichting.

5. Wat als je niet voldoet aan de renovatieverplichting binnen de termijn?
5 jaar na de aankoop van een woning die onder de renovatieverplichting valt:

  • moet een geldig EPC aanwezig zijn
  • waaruit bovendien blijkt dat het label werd teruggebracht naar (minstens) D

Zoniet riskeer je een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro (boetebedrag voor residentieel gebouw) en je krijgt een nieuwe termijn om te voldoen aan de verplichting.

Handen uit de mouwen dus, en op naar Label D of meer!

Bron: notaris.be