info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Wie moet u allemaal op de hoogte brengen van een adreswijziging?

 

05/02/2022

Wie moet u allemaal op de hoogte brengen van een adreswijziging?
Overheidsdiensten worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis, maar heel wat instanties en personen moet u zelf verwittigen.

Melden van adreswijziging bij de gemeente
Bent u verhuisd? Meld uw adreswijziging dan binnen de 8 dagen aan de gemeente waar u bent gaan wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, is het melden van uw adreswijziging verplicht. U kunt een adreswijziging persoonlijk melden bij de gemeentediensten, maar u kunt het ook schriftelijk of per e-mail doen. Na uw melding komt de wijkagent op bezoek, om uw verhuis effectief vast te stellen.

Verwittig uw leveranciers van elektriciteit, gas, water en kabeldistributie
U moet ook de leveranciers van uw elektriciteit, gas en water tijdig op de hoogte brengen van uw verhuis.

 • Neem tijdig contact op met uw waterbedrijf en de leverancier(s) van gas en elektriciteit om de tellers af te sluiten of de meterstand op te nemen. Dat moet u zowel doen voor de woning die u verlaat als voor de nieuwe woning die u betrekt. Uw verhuis is pas geregeld als u een eindafrekening hebt gekregen.
 • Laat ook uw telefonie-, kabel- en/of internetabonnement naar uw nieuwe adres overdragen.

Laat uw post bezorgen op uw nieuwe adres
Ga eens langs bij het postkantoor: via de verhuisdienst Van Bpost komt uw postbezorging niet in de problemen. Bpost stuurt na uw verhuis uw geadresseerde brieven nog 4 maanden lang door naar uw nieuwe adres en brengt uw leveranciers op de hoogte van uw adreswijziging.

Denk aan uw verzekeringen
Vergeet niet uw woningverzekering of brandverzekering tijdig te wijzigen of een nieuwe verzekering af te sluiten voor uw nieuwe woning. Zet uw verzekeringen echter niet te vroeg stop, zodat u zeker geen risico loopt op niet-verzekerde schade.

Automatische adreswijziging
Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis. Zodra de gemeente uw adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het Rijksregister. Het gaat om:

 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,…
 • sociale zekerheidsinstellingen
 • kinderbijslagfonds
 • ziekenfonds of mutualiteit
 • arbeidsongevallenverzekeraars
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

U hoeft uw adreswijziging dus niet door te geven aan die instellingen, maar het staat u uiteraard vrij om toch het nieuwe adres te melden als u dat nodig vindt (bv. ziekte of ongeval vlak vóór de verhuis).

Andere instanties die u zelf op de hoogte moet brengen
Vergeet niet ook deze belangrijke instanties te verwittigen bij een verhuis:

 • uw werkgever
 • uw bank en uw verzekeringsmaatschappij
 • uw huisarts
 • het centrale dierenbestand (als uw hond of kat een chip heeft)
 • uw kranten- of tijdschriftenabonnement
 • verenigingen waarvan u lid bent
 • winkels waar u een klantenkaart hebt
 • websites waar u uw adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop).

Als u werkzoekende bent, brengt u zelf de volgende diensten op de hoogte:

 • VDAB (of Actiris in Brussel)
 • uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen.

Als uw onderneming op hetzelfde adres is gevestigd en de zaak verhuist mee naar het nieuwe adres, dan moet u zelf die adreswijziging melden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Binnen één maand na de adreswijziging moet u het nieuwe adres bij een ondernemingsloket laten inschrijven.

 

Bron: Vlaanderen.be