info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Samenwonen met vrienden? Hou met deze zaken rekening

 

04/05/2023

Steeds meer Belgen gaan samenwonen met vrienden of met een partner. Ze doen dat vooral voor het financiële voordeel. Wie samenwoont, kan de kosten van de huur en zelfs de boodschappen delen. Let wel: om discussies te vermijden zijn goede afspraken cruciaal. Met welke zaken moet je rekening houden wanneer je gaat samenwonen met vrienden of je partner?

In 2022 was de gemiddelde huurprijs voor een appartement in België 773 euro per maand en voor een rijhuis 885 euro, volgens de makelaarsfederatie CIB. Voor wie alleen woont, weegt dat veel zwaarder dan voor wie de kosten kan delen met huisgenoten. Wie gaat samenwonen met vrienden of met een partner, moet met enkele zaken rekening houden. Het is belangrijk alle praktische en financiële zaken goed onderling af te spreken en op papier te zetten, zodat later geen discussies ontstaan.

Vlaams Woninghuurdecreet
Er bestaan geen afzonderlijke regels voor coliving. ‘Wie beslist samen te gaan wonen met een of meerdere personen om daar zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, valt onder het toepassingsgebied van het Vlaams Woninghuurdecreet’ zegt Céline Van den Berghe van CIB. ‘Het huurcontract moet worden afgesloten tussen de verhuurder en alle huurders’, zegt Katelijne D’Hauwers, directeur van de belangengroep Verenigde Eigenaars. ‘De huurders zijn allemaal gebonden door hetzelfde huurcontract en zijn samen verantwoordelijk voor de correcte betaling en het onderhoud van het pand. Ze moeten onderling goede afspraken maken.’

Individueel Opzegrecht
Het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt dat elke huurder een individueel opzegrecht heeft. ‘Elke huurder mag dus vertrekken als hij de opzegvoorwaarden naleeft. De verhuurder moet daar in principe mee instemmen. Het is dan aan de vertrekker of aan de huurders die overblijven om een nieuw iemand aan te brengen.’ Als er geen vervangende huurder wordt voorgesteld, blijft de vertrekkende huurder nog zes maanden verantwoordelijk voor de betaling van de huur als de blijvende huurders niet correct betalen, waarschuwt Van den Berghe.

Addendum
‘Als iemand vertrekt en individueel zijn huurcontract opzegt, kan het huurcontract niet aangepast worden, maar moet er een addendum bijkomen’, zegt D’Hauwers. ‘Het is belangrijk zo’n addendum op te stellen als er een nieuwe huurder komt. Daar kan bijvoorbeeld in staan hoe de huurwaarborg geregeld wordt en in welke staat het pand zich bevindt bij het intreden van de nieuwe huurder. Want de oorspronkelijke plaatsbeschrijving blijft gelden ten opzichte van de verhuurder.’ ‘Vaak zien we dat verhuurders op zoek gaan naar drie of vier mensen om het pand samen te huren. Maar de ervaring leert dat het beter is dat de huurders zelf kiezen met wie ze willen samenwonen’, merkt D’Hauwers op.

Automatisch Feitelijk samenwonend
Wie met een andere persoon op hetzelfde adres gedomicilieerd staat, is automatisch feitelijk samenwonend. Dat heeft weinig gevolgen, behalve als een van de partijen sterft of schulden heeft. ‘Als een van beiden overlijdt, wordt de andere persoon niet automatisch de enige huurder. De huurrechten gaan over naar de erfgenamen’, zegt notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be. ‘Ze worden dan verantwoordelijk voor het betalen van de huur en mogen ook gebruikmaken van de huurwoning.’ ‘Als een medehuurder schulden maakt, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de inboedel van de woning’, waarschuwt Soutaer, ’tenzij bewezen kan worden dat een bepaald goed van een andere huurder is.’ Lukt dat niet, dan wordt ervan uitgegaan dat de goederen deels van de persoon met schulden zijn.

Open een gemeenschappelijke rekening
Meestal wil een verhuurder zijn maandelijkse huurbedrag niet van iedere bewoner apart ontvangen, maar in één stuk. Daarvoor is het handig een gemeenschappelijke rekening te openen met alle bewoners samen. Dat kan bij de meeste banken zonder dat u aan voorwaarden moet voldoen. Meestal kan elke houder van de rekening een debetkaart krijgen. ‘Als alle rekeninghouders onbeperkt volmacht hebben op de rekening, mogen ze afzonderlijk betalingen uitvoeren zonder toestemming van de anderen’, zegt BNP Paribas Fortis-woordvoerster Hilde Junius. ‘Klanten kunnen ook verkiezen de volmacht te beperken en aan te geven wie betalingen kan uitvoeren.’

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Contacteer ons gerust op info@immo-desk.be of 0498/91 1234

(bron: tijd.be: cibweb.be)