info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

De spelregels voor het plaatsen van een afsluiting op de perceelgrens

 

Huis gebouwd of verbouwd, tuin aangelegd: hoog tijd om een afsluiting te plaatsen voor wat privacy. Mag die zomaar op de perceelgrens komen?

In een ideale wereld komt u goed overeen met uw buren, hebben jullie zowat dezelfde smaak als het over een omheining gaat, en kunnen afspraken over de plaatsing (en het onderhoud) worden gemaakt. Maar wat als dat niet lukt en uw buurman of -vrouw zonder uw goedkeuring een afsluiting of een haag op de perceelgrens optrekt? ‘Een afsluiting of een haag plaatsen op de perceelgrens kan alleen als beide buren akkoord gaan’, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving. Doorgaans betaalt elk de helft van de kosten voor de omheining.

Is er geen akkoord, dan moet u de afsluiting of de haag aan uw kant van de perceelgrens plaatsen. Voor een omheining maakt de afstand tot de perceelgrens dan niet uit. ‘Zodra de afsluiting op uw perceel staat, is het in orde’, zegt Borgmans. Bij een niet-gemeenschappelijke haag – denk aan sparren of haagbeuk – geldt een minimale afstand van een halve meter tot de perceelgrens. ‘Een haag wordt immers breder. U moet ze aan beide kanten kunnen onderhouden als die op uw eigen terrein staat.’

Eerst praten
Wat als uw buur toch op de perceelgrens een omheining heeft opgetrokken? In het uiterste geval kunt u zich tot de vrederechter wenden. ‘Maar u gaat het best eerst in dialoog om samen een oplossing te zoeken. Desnoods moet de buurman de omheining of de haag die zonder uw toestemming op de perceelgrens werd gezet, verplaatsen naar het eigen perceel’, zegt Borgmans. Wil uw buurman of -vrouw van geen wijken weten, dan kunt u naar de gemeente stappen. Zet ook dat geen zoden aan de dijk, dan kunt u zich tot het vredegerecht wenden.

Vergunning of niet?
Voor het plaatsen van open afsluitingen (bijvoorbeeld van draad of draadgaas) tot twee meter hoog hebt u geen vergunning nodig. Het plaatsen van elk ander type afsluiting, zoals een muurtje of hekwerk, is wel vergunningsplichtig. ‘Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden’, zegt Borgmans. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een gesloten afsluiting met een maximale hoogte van 1 meter in de voortuin en van 2 meter in de zij- en achtertuin die binnen een straal van 30 meter van de woning wordt geplaatst.

Gemeenten kunnen bijkomende voorwaarden opleggen. Voor u een haag of omheining plaatst, steekt u het best altijd uw licht op bij de dienst Omgeving van uw gemeente. ‘Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dat moet uiteraard voor de werken gebeuren’, zegt Borgmans.

Aanplantingen in de tuin zijn niet vergunningsplichtig. Bomen moeten volgens het veldwetboek wel twee meter afstand houden van de perceelgrens. En zoals hierboven aangehaald: voor hagen geldt een afstand van minstens een halve meter.

Ook mag u niet op eigen houtje van bij uw buurman overhangende takken snoeien. ‘Uw moet uw buur vragen de takken te snoeien. Doet hij dat niet, dan kunt u voorstellen zelf te snoeien.’

Bron: De Tijd Immo