info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

De wederopname van een lopende hypothecaire lening

 

10/03/2022

U kocht enkele jaren geleden uw woning met een hypothecair krediet. U wilt nu de woning verbouwen. Lenen bij de bank via een wederopame is dan in veel gevallen een interessante piste. Hoe zit dat juist?

Een wederopname van een krediet
Wat u reeds afbetaalde opnieuw gebruiken. Daar komt een wederopname kortweg op neer. Via een wederopname kunt u tot het bedrag van het reeds afgeloste kapitaal van een lopend hypothecair krediet bij dezelfde bank opnieuw een krediet afsluiten. De bestaande hypothecaire waarborg wordt dan opnieuw gebruikt om een nieuw krediet te waarborgen. Dat nieuwe krediet wordt onderhands afgesloten, u moet dus niet langs de notaris passeren. De kosten zijn beperkt tot de dossierkosten van de bank.

Beperkt tot het afgeloste kapitaal. Indien u tot maximaal het afgeloste kapitaal opnieuw opneemt, is er op vlak van waarborg geen probleem. Hoe hoger het bedrag van uw lopende krediet en hoe langer dat krediet loopt, hoe hoger de ruimte voor een werderopname.

Let op!  Dat is niet alles dat u betaald heeft. De betaalde interesten kunt u immers niet wederopnemen. Bij constante maandlasten is het afgeloste kapitaal beperkt in het begin van het krediet en stijgt het tijdens de looptijd.

Goed om te weten. Indien u meer wilt lenen voor de verbouwing dan het reeds afgeloste kapitaal, zal er voor het saldo een extra hypothecaire waarborg nodig zijn. Om de kosten te beperken, onderhandelt u het best met de bank over een hypothecaire volmacht (via notaris) of eventueel een hypotheekbelofte (onderhands) i.p.v. een hypothecaire inschrijving als waarborg.

Voorwaarde is dat inkomen hoog genoeg is. Er moet wel gecheckt worden of met de extra maandlast van het krediet voor de verbouwing de totale kredietlasten nog haalbaar zijn met het huidige inkomen. Bij grotere kredietbedragen voor de verbouwing kan door de looptijd voldoende lang te nemen de totale maandlast wel beperkt worden.

Het nieuwe krediet kan langer lopen. Maar soms brengt dat extra kosten met zich mee. Een hypothecaire inschrijving is 30 jaar geldig. Die kan via een beperkte kost door de bank opnieuw verlengd worden bij het hypotheekkantoor. Indien u door opnieuw te lenen via een wederopname die periode van 30 jaar overschrijdt, zal de bank de hypotheek verlengen. U heeft dan extra kosten.

Waarom is dat interessant?
Lage rentevoet en weinig kosten. Wilt u bv. een veranda plaatsen, een ingebouwde keuken zetten of het sanitair grondig vernieuwen, een zwembad en/of een terras aanleggen? Dan kunt u momenteel lenen tegen een nog altijd zeer lage rentevoet van de hypothecaire kredieten en dat met enkel een beperkte dossierkost. Dus zelfs als u die verbouwing met eigen middelen zou kunnen betalen, is een financiering met een krediet via een wederopname zeker het overwegen waard.

Ook interessant voor tweede verblijf. Ook bij een krediet voor een tweede woning kan (voor een deel) lenen via een wederopname van een krediet destijds afgesloten voor de gezinswoning interessant zijn. Omdat het hier vaak om grote bedragen gaat, zal het bedrag van het krediet via een wederopname vaak niet volstaan om de aankoop te financieren. Er zal dan extra geleend moeten worden.

Tip.  Daarop kunt u eventueel dan ook een fiscaal voordeel krijgen. Bekijk dat met uw bank.

Door een wederopname van een lopend hypothecair krediet, kunt u lenen tegen de huidige lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten zonder dat u opnieuw de notariskosten hoeft te betalen. Houd er wel rekening mee dat de hypothecaire inschrijving maar 30 jaar geldig is, waardoor u die termijn beter niet overschrijdt.

Bron: tipsenadvies.be