info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Een koppel huurders gaat uiteen, wie betaalt u de huur?

 

19/03/2022

U verhuurt uw pand aan een gehuwd of samenwonend koppel. Op het moment dat ze uiteengaan, zeggen ze u elk dat de ander de huur wel verder zal betalen. Wat zijn uw rechten als verhuurder en bij wie kunt u dan effectief terecht?

Gehuwd of wettelijk samenwonend
U kunt bij beiden de huur vragen. Als uw huurders gehuwd zijn, kunt u tijdens het huwelijk van hen beiden betaling van de huur vragen. Ze zijn zelfs hoofdelijk gehouden tot betaling daarvan, ook al schuiven ze de bal naar elkaar door. Die regel geldt ook als uw huurders wettelijk samenwonen.

De relatie stopt definitief. Als het huwelijk of de wettelijke samenwoonst definitief stopt, kunnen de huurders in het Vlaams gewest bepalen wie van hen beiden de huur voortzet. Komen ze er niet uit, dan beslist de rechter. Zelf kunt u integendeel geen keuze maken. Ook als de woninghuurovereenkomst door beide huurders ondertekend werd, kunt u in Vlaanderen de huurder die vertrekt na zes maanden na zijn vertrek niet meer aanspreken voor de betaling van de huurprijs.

Let op!  In Wallonië en Brussel en in Vlaanderen voor contracten gesloten vóór 1 januari 2019 (onder de Woninghuurwet) ligt dat echter anders en kunt u aan de partner die het contract tekende nog steeds de huur vragen. In het contract voorziet u het best dat ze ‘hoofdelijk’ instaan voor de huurverplichtingen, zodat u aan elk van beiden de volledige huurprijs kunt vragen en niet aan ieder de helft.

Anders bij feitelijke samenwoners?
Beiden zijn ‘medehuurder’? Wonen uw huurders feitelijk samen, dan moet u kijken wie het huurcontract ondertekende. Tekenden beide partners, dan kunt u in Vlaanderen (contract gesloten sinds 2019) bij beiden aankloppen om de volledige huur te betalen. Ze zijn dan ‘medehuurders’.

Wat bij het einde van de relatie? Woonden uw huurders feitelijk samen en tekenden ze beiden de huurovereenkomst, dan kan een van hen de huurovereenkomst (voor zijn deel) opzeggen. Hij moet dan geen extra vergoeding betalen, maar blijft (tenzij een andere huurder voorgesteld wordt) gedurende zes maanden aansprakelijk voor de betaling van de huurprijs.

Tekende maar een van de partners? In dat geval kunt u enkel aan die partner de betaling vragen van de huur, ook al heeft die partner het huurhuis verlaten, tenzij u de andere huurder nadien als ‘medehuurder’ aanvaardde.

En in Brussel en Wallonië? In het Waals en Brussels gewest geldt een andere regeling. Die andere regeling geldt ook als u een huurcontract heeft in het Vlaams gewest dat dateert van vóór 1 januari 2019. De partner die vertrekt kan maar onder het huurcontract onder uit als hij dat niet ondertekende. Deed hij dat wel, dan kan hij niet zomaar onder de huur onder uit. Het is dan wel van belang dat het contract bepaalt dat beide huurders hoofdelijk instaan voor de betaling van de huur.

Tenzij het gaat om cohuur! Op die regel bestaat in het Waals en Brussels gewest wel een uitzondering als er een zgn. medehuurpact gesloten werd. Dat is een overeenkomst tussen alle medehuurders bij de aanvang van de huur. In dat geval kan één huurder er ook vroeger onder uit. Als verhuurder bent u echter niet verplicht om daarmee akkoord te gaan.

Tekenden uw huurders beiden het huurcontract en was er hoofdelijkheid in voorzien, dan kunt u in principe bij beiden de volledige betaling van de huur vragen, ook al is één partner vertrokken. Voor woninghuurcontracten die sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen aangegaan zijn, kunt u de partner die weggaat echter vaak maar zes maanden meer aanspreken voor de betaling van de huur. In Brussel en Wallonië kan een van hen er enkel onder uit als er een ‘medehuurpact’ gesloten werd, wat niet verplicht is.
………
………

Bron: tipsenadvies.be