info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Een woning kopen? Denk aan deze verzekeringen

 

Als je een woning koopt, sluit je in de meeste gevallen ook een aantal verzekeringen af om je te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Zo vermijd je een financiële kater als het noodlot toeslaat. Maar over welke verzekeringen spreken we dan concreet? We zetten alles even op een rijtje:

Brandverzekering
De brandverzekering dekt niet alleen de schade ontstaan uit brand, maar bijvoorbeeld ook storm-, en waterschade. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het afsluiten van een brandverzekering niet wettelijk verplicht. Toch is het sterk aan te raden. Sluit je een lening af, dan kan de bank je bovendien contractueel verplichten om een brandverzekering aan te gaan.

Als koper draag je de risico op schade vanaf het moment dat je eigenaar bent. Dat kan op het moment van het ondertekenen van de verkoopovereenkomst zijn, maar vaak zal de eigendom pas overgaan op het moment van het ondertekenen van de akte. In principe zal de bestaande brandverzekering op het onroerend goed na de authentieke akte nog drie maanden doorlopen, om zeker te zijn dat het onroerend goed op geen enkel moment onverzekerd is. In de praktijk zal de koper vaak de verplichting hebben om het goed te verzekeren vanaf de notariële akte. De verkoper zal dan zijn verzekering beëindigen na het verlijden van de notariële akte.

Diefstalverzekering
Een diefstalverzekering valt soms onder de brandverzekeringmaar je kunt ze ook apart afsluiten. Daarmee verzeker je niet alleen je inboedel (multimedia, juwelen, kledij, …) tegen diefstal, je bent ook gedekt tegen de schade die inbrekers veroorzaken. Denk maar aan een geforceerd slot of een kapot raam. Ook schade door vandalisme is vaak in een diefstalverzekering inbegrepen.
De premie van de verzekering is afhankelijk van verschillende factoren:
– de omgeving van het huis: in een stedelijke omgeving betaal je in de regel meer dan in een landelijk gebied
– de waarde van de inboedel
– de opbouw van de woning
– de beveiliging van de woning

Schuldsaldoverzekering
Eveneens een must wanneer je een woning koopt, is het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Deze verzekering vormt een belangrijke bescherming voor je erfgenamen (zoals een partner of een kind) voor het geval je zou overlijden voordat je lening is afbetaald. Er zijn verschillende hanteerbare formules. Zo kan je met je partner kiezen voor een 50%-50% dekking, waarbij de overlevende partner de helft van het resterende bedrag zal moeten afbetalen. Een andere mogelijkheid is een 100%-100% dekking. Bij het overlijden van één van de partners zal het resterende bedrag van de lening volledig afgelost worden. De overlevende partner moet dan niets meer afbetalen. Ten slotte kan een financiële instelling jou en je partner een dekking op maat voorstellen, waarbij het percentage dekking afhangt van diverse factoren.

Gratis Verzekering Gewaarborgd wonen
De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen is relatief ongekend, maar niettemin belangrijk. Deze verzekering dekt immers het risico op onvrijwillige werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Je kan van deze gratis verzekering genieten als je:
– Minstens 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag hebt gewerkt. Je kan dan voor 10 jaar deze kosteloze verzekering afsluiten. Was je tewerk gesteld met een tijdelijk contract, dan moet minstens een jaar arbeidsprestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever. De tewerkstelling van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag mag onderbroken zijn met een maximum van 10 dagen;
– Je volledig en onvrijwillig werkloos wordt en je een werkloosheidsuitkering ontvangt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
– Je onvrijwillig je zelfstandige activiteit stopzet je geniet van een overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling
– Je krijgt een tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid;
– Je geniet niet van andere beroepsinkomsten.

Meer informatie over deze verzekering? Klik hier

Heeft u nog verdere vragen? contacteer ons gerust op 0498/91 1234 of info@immo-desk.be. Adres kantoor: Wiezeplein 13, 9280 Wieze