info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Eindigt een huurcontract automatisch na de looptijd?

 

05/06/2023

Een woninghuurovereenkomst eindigt niet automatisch op de einddatum van het contract. Daarvoor moet één van de partijen het huurcontract tijdig opzeggen. Zegt niemand de overeenkomst op? Dan wordt die verlengd. Wanneer de opzegging moet gebeuren, hangt af van de duur van het huurcontract.

Woninghuurcontracten van 9 jaar of langer
Als de verhuurder wil vermijden dat het huurcontract wordt verlengd, moet hij minstens 6 maanden voor de vervaldag een opzegging doen. De huurder kan al volstaan met een opzegging ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Zegt geen van beide partijen de huurovereenkomst op? Dan wordt die automatisch verlengd voor een periode van drie jaar.

Woninghuurcontracten van 3 jaar of minder
Huurder en verhuurder
mogen de huurovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Als geen van beide partijen 3 maanden voor het einde de huurovereenkomst heeft opgezegd, wordt die voortaan (en vanaf de begindatum) beschouwd als een huurovereenkomst van negen jaar, met de daarbij horende opzegvoorwaarden. Een overeenkomst van korte duur mag wel eenmaal, schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Contacteer ons gerust op info@immo-desk.be of 0498/91 1234

(bron: vlaanderen.be)