info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Handhaving verplicht conformiteitsattest wordt aangeschroefd

 

Een 50-tal Vlaamse gemeenten hebben ondertussen het conformiteitsattest* verplicht. Raadpleeg hier een handig overzicht. Meestal is er een getrapte inwerkingtreding, met verschillende deadlines al naargelang het bouwjaar, de specifieke ligging van de huurwoning, … Verhuurders die geen conformiteitsattest hebben, kunnen een GAS-boete van max. €350 opgelegd krijgen. Vroeger kon dat slechts éénmalig. Een recent decreet draait de duimschroeven echter aan. Voortaan kan de gemeente ieder jaar beboeten, tot men wél over een conformiteitsattest beschikt.

Zo wil het voltallige Vlaams Parlement (het decreet werd unaniem goedgekeurd) de handhaving meer slagkracht geven. Het decreet is zopas in het Belgisch Staatsblad verschenen en is in werking getreden op 13 augustus 2021.

Bij Immo-Desk nemen we de samenstelling van uw verhuur-dossier volledig in handen zodat u hier zelf geen tijd aan hoeft te besteden.
Wenst u meer informatie? Wij staan u graag te woord. Bellen kan op 0498 91 1234 of mailen naar info@immo-desk.be

*Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.
De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.

Bron: cibweb.be