info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Heeft u als verhuurder recht op Vlaamse energiepremies?

 

14/06/2022

Nu de energieprijzen sterk gestegen zijn, dringt uw huurder erop aan dat u als verhuurder de huurwoning extra zou isoleren. Stel dat u daar wilt op ingaan, komt u daarbij ook als verhuurder in aanmerking voor bepaalde Vlaamse premies?

Nieuw premiesysteem
Nieuw systeem vanaf 1 oktober 2022? Zoals u wellicht weet, zal het Vlaamse systeem van premies grondig wijzigen vanaf 1 oktober 2022. De meeste ‘Fluvius’-energiepremies en de Vlaamse renovatiepremie worden dan immers samengebracht in de ‘MijnVerbouwPremie’ (MVP). Daarbij verandert vooral de procedure. De bedragen en de voorwaarden voor de premies blijven grotendeels (maar niet volledig!) hetzelfde.

Tip.  U kunt meer informatie vinden over dat nieuwe premiesysteem en een simulatie uitvoeren om te kijken of ze voor u voordeliger zijn op https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie .

Let op!  De zgn. totaalrenovatiebonus wordt niet opgenomen in de MijnVerbouwPremie en kunt u dus blijven aanvragen via Fluvius.

Krijgt u MVP als verhuurder?
U heeft alvast recht op de energiepremies. U kunt als verhuurder de premies voor isolatie en energiebesparende investeringen (bv. warmtepomp) aanvragen. Dat geldt ook indien u een hoog inkomen heeft (u krijgt immers als verhuurder hoe dan ook de laagste premie). Komen in aanmerking: dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas en technische installaties tot hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler).

Tip.  Ook professionele verhuurders komen in aanmerking voor bepaalde energiepremies en er zijn ook premies voor niet-woongebouwen zoals bedrijfsgebouwen.

Verhuur aan SVK. Wilt u renovaties doen die geen gevolg hebben voor de energieprestatie, bv. nieuwe vloer leggen, sanitaire leidingen vervangen e.d., dan komt u als verhuurder niet zo snel in aanmerking voor een premie. Dat is enkel zo indien u een huurovereenkomst gesloten heeft met een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor ten minste negen jaar. Ook uw huurder kan daarvoor zelf geen premie aanvragen.

Ook nog premies buiten de MVP
Volgende twee zijn interessant als verhuurder. Die beide premies kunt u bovendien combineren met de MVP.

De EPC-labelpremie. U komt in aanmerking als u een woning of appartement verhuurt met een slechte energieprestatie. De premie werd eerst ingevoerd voor nieuwe eigenaars, maar werd in 2021 uitgebreid naar alle eigenaars van een woning of wooneenheid (bv. appartement). Hij staat los van het inkomen en van het feit of de woning verhuurd is of niet.

Goed om te weten. Voorwaarde is dat de woning EPC-label E of F heeft en door renovatie binnen de vijf jaar minimaal label C haalt. Voor een appartement gaat het om een EPC-label D, E of F dat minimaal label B wordt. Voor een woning varieert de premie van € 2.500 tot maximaal € 5.000. Voor een appartement kan hij tot maximaal € 3.750 gaan.

Huur- en isolatiepremie. U komt als verhuurder voor die isolatiepremie (dak- of spouwmuurisolatie of beglazing) in aanmerking indien u ofwel een lage huurprijs vraagt (minder dan € 524,19 of minder dan € 574,19 in bepaalde steden/stedelijke gebieden) of indien u een kwetsbare huurder heeft, zoals een huurder met een sociaal tarief voor gas en elektriciteit (zie https://www.huur-en-isolatiepremie.be/ ).

U kunt ook als verhuurder de MijnVerbouwPremie verkrijgen voor isolatie en energiebesparende investeringen. Ook de EPC-labelpremie en de huur- en isolatiepremie (die buiten de MijnVerbouwPremie blijven) zijn interessant indien u aan de voorwaarden voldoet. Enkel als u verhuurt aan een SVK kunt u ook een MijnVerbouwPremie aanvragen voor ‘gewone’ renovatiewerken, zoals het plaatsen van een nieuwe vloer.

Bron: tipsendadvies.be