info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Verplicht asbestattest

 

21/11/2022

Vanaf nu woensdag, 23 november,  zal je bij de verkoop van een pand gebouwd vóór 2001 een asbestattest moeten kunnen voorleggen, wanneer:

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
  • als u het gebouw(deel) verkoopt.

Als eigenaar
Het is de eigenaar die moet beschikken over een asbestattest. Die kan wel een volmacht geven om een inventaris voor het asbestattest te laten opmaken, bijvoorbeeld aan een makelaar of gebouwbeheerder. Het is niet de verplichting van een huurder om daarvoor in te staan.  Wanneer een eigenaar beschikt over een asbestattest, moet hij een kopie bezorgen aan de huurder(s).

Gebouwd voor 2001
Een asbestattest is enkel verplicht bij een gebouw of een deel van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001. Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in. De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998. Gedurende enkele jaren werden nog oude stocks opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt.
———————————————
Met een oppervlakte van 20 m² of meer
Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Voor de berekening van deze oppervlakte gelden enkele regels. Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig. Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes? Dan moet u de oppervlakte van de gebouwtjes optellen. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan heeft u toch een asbestattest nodig. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een wei met vier stallen van 6 m² is een asbestattest nodig. Verkoopt u een wei met enkel één stal van 6 m², dan is geen asbestattest nodig.
———————————————
Toegankelijk
Enkel voor toegankelijke gebouwen of gebouwdelen heb je een asbestattest nodig. Met toegankelijk wordt bedoeld een gebouw(deel) met een dak dat minstens 1,5m hoog is. Verkoopt u een terrein met enkel een openluchtparking zonder gebouwtjes of een terrein met enkel een schutting, dan heeft u geen asbestattest nodig. Gaat het om een terrein met een stalletje van 1,4 m hoogte, ook dan heeft u geen asbestattest nodig.
———————————————
Bij verkoop of vanaf 2032
Vanaf 23 november is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis. Het gaat om een verplichting bij de overdracht onder levenden. Ook een schenking valt daar onder. Een erfenis dan weer niet.
Vanaf 2032 is elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht om een asbestattest te bezitten. 
———————————————
Wat met de gemene delen van een appartementsgebouw?
Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. Vanaf 2032 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen.
———————————————
Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder.
bron:  ovam.be