info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Laadpalen in je mede-eigendom: hoe begin je eraan?

 

26/02/2024

De elektrificatie van het wagenpark kende in 2023 een eerste boost. En dat zal alleen maar verder toenemen. In een mede-eigendom kan een laadpunt worden geplaatst enerzijds door een mede-eigenaar in en als deel van zijn private kavel, anderzijds door de VME in en als deel van de gemeenschap. In beide gevallen zijn bepaalde stappen vereist.

In een private kavel
Het is dus mogelijk dat een mede-eigenaar een laadpaal in zijn private kavel plaatst. In zo’n geval zal dus hij, en hij alleen, de kosten moeten dragen. De wet voorziet o.m. dat individuele mede-eigenaars een wettelijk recht bezitten om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen. De mede-eigenaar moet weliswaar minstens twee maanden vooraf de andere mede-eigenaars informeren en een beschrijving van de geplande werken bezorgen. De syndicus zal het verzoek aan de VME voorleggen. De VME beschikt over een termijn van twee maanden om te reageren en eventueel verzet aan te tekenen op grond van een rechtmatig belang. Wanneer een mede-eigenaar toestemming tot aanleg van zijn laadpaal ontvangt, of geen protest binnen twee maanden na kennisgeving, dan kan de laadpaal geplaatst worden.

Gemeenschappelijk
In de praktijk is het niet evident als iedere mede-eigenaar zijn eigen installatie en bekabeling gaat voorzien. Een collectieve oplossing is beter. De installatie wordt in dat geval op kosten van de VME geplaatst. Het plaatsen van een collectief laadpaalsysteem met ‘load balancing’ is in de meeste gevallen dan ook aangewezen. Load balancing betekent dat de totale energievraag van een gebouw wordt verdeeld, zodanig dat het netwerk niet overbelast geraakt. De Algemene Vergadering neemt de beslissing tot het plaatsen van het laadpaalsysteem met een 2/3 meerderheid van de stemmen.

Tip
Overweeg je de aankoop van een elektrische wagen? Overleg dan eens met de andere eigenaars in je gebouw. Misschien willen zij ook (op termijn) een elektrische auto aanschaffen en kunnen de kosten meteen al verdeeld worden. Weet dan dat een gemeenschappelijke laadinfrastructuur waarde toevoegt aan het gehele gebouw.

Bron: jouwsyndicus.be