info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Leegstaand pand: minder onroerende voorheffing betalen?

 

03/06/2022

Als een pand lang leegstaat, kunt u soms een vermindering van de onroerende voorheffing (ov) krijgen. Het mag dan echter niet té lang leegstaan. Hoe zit dat en wat zei het Grondwettelijk Hof daar onlangs over?

Vermindering ov wegens ‘improductiviteit’. In Vlaanderen en Wallonië kunt u een vermindering van de ov krijgen als het gebouw niet in gebruik genomen is en het geen inkomsten oplevert gedurende minstens 90 dagen (Vlaanderen) of 180 dagen (Wallonië). Die dagen moeten niet op elkaar volgen.

Let op!  De improductiviteit moet bovendien onvrijwillig zijn. U mag dus niet zelf gekozen hebben om het gebouw niet (meer) te gebruiken of niets te laten opbrengen. Dat is bv. het geval indien u geen huurder of koper vindt, ook al doet u er moeite voor.

Niet in Brussels gewest. In Brussel is de vermindering sinds 2017 afgeschaft.

Improductiviteit mag niet langer dan 12 maanden duren! In principe mag zowel in Vlaanderen als in Wallonië de improductiviteit in totaal niet langer dan 12 maanden duren. Daarvoor wordt naar het aanslagjaar én het vorige kalenderjaar gekeken. Daar is wel in sommige gevallen waarbij er sprake is van een ‘ramp’ of ‘overmacht’ een uitzondering op.

Die periode begint opnieuw te lopen na de verkoop. Dat volgt uit een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof (182/2021, 16.12.2021) . Een koper kocht een onroerend goed toen dat al een periode leegstond. De Belastingadministratie telt die periode van leegstand mee toen de verkoper nog eigenaar was om na te gaan of de maximumtermijn van 12 maanden bereikt is. Het Hof was het echter niet eens met de interpretatie dat de periode van 12 maanden losstaat van de verkoper en vasthangt aan het gebouw. Volgens het Hof begint de periode van 12 maanden leegstand daarentegen pas te lopen vanaf de overgang van de eigendom en moet dat dus per eigenaar bekeken worden.

In Vlaanderen en Wallonië kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen wegens een onvrijwillige leegstand die geldt voor maximaal 12 maanden. De periode van 12 maanden moet echter na een verkoop voor de nieuwe eigenaar opnieuw beginnen te lopen, oordeelde het Grondwettelijk Hof onlangs.

(Bron: tipsendadvies.be)