info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Moet ik bij de verkoop van mijn huis of appartement een bodemonderzoek laten uitvoeren?

 

Wanneer je een woning of appartement verkoopt, dan moet je steeds een bodemattest kunnen voorleggen aan de koper. Dit attest moet worden aangevraagd bij OVAM. De inhoud van het attest moet worden overgenomen in de compromis. Dat betekent dat de verkoopovereenkomst niet kan worden ondertekend alvorens het attest werd ontvangen. Werd er in het verleden een risico-inrichting op het perceel uitgebaat, dan volstaat een bodemattest niet. In dat geval moet eerst een oriënterend bodemonderzoek plaatsvinden. Blijkt hieruit dat sprake is van vervuiling, dan zal de grond mogelijks eerst moeten gesaneerd worden alvorens deze kan worden overgedragen.