info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Plots een hoger kadastraal inkomen dan anders, kan dat?

 

08/09/2022

De aanslagen voor de onroerende voorheffing vallen weer in de bus en wij kregen de vraag van iemand waarom zijn kadastraal inkomen (en dus ook de voorheffing) hoger was dan voorheen. Hij vroeg zich af hoe dat kon komen. Kan het zijn dat zo’n verhoging plots gebeurt zonder dat er een controle was?  

Wanneer aanpassing van het KI?
Verhuren heeft geen invloed! Huurcontracten en kadastraal inkomen zijn (vandaag) echter twee losstaande gegevens. Uw kadastraal inkomen zal niet aangepast worden, omdat u een (deel van) een woning verhuurt of omdat u het huurcontract laat registreren. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD of het vroegere kadaster) krijgt geen informatie over geregistreerde huurcontracten. Daarover zijn er wel eens misverstanden merken wij.

Wél na aanvraag van een bouwvergunning. Laat u een nieuwe woning bouwen of doet u een grondige verbouwing, dan zal dat wel aan de AAPD doorgegeven worden en zal het kadastraal inkomen mogelijk aangepast worden.

Let op!  U moet dan zelf een aangifte doen van de voltooiing van de werken. Doet u dat niet, dan zal de AAPD dat ook zelf onderzoeken, omdat ze te weten kwamen dat u een bouwvergunning kreeg. U riskeert dan in principe ook een boete (€ 1.250) als u de aangifte niet tijdig doet.

Ook bij wijziging in aantal wooneenheden. Het kan ook zijn dat de eigenaar niet echt een verbouwing wil doen, maar een bouwvergunning nodig heeft om bv. de woning van een één- in een tweegezinswoning te wijzigen. Ook dergelijke aanvragen kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van het kadastraal inkomen.

Let op!  Ook als er geen verbouwing gebeurde, kan het zijn dat het kadastraal inkomen verhoogt, omdat het verouderd was en daar in het verleden geen aangifte van gebeurde (bv. bepaalde verbouwingen uit het verleden en toegevoegde comfortelementen die nog niet opgenomen waren). Dat geldt dus bv. indien u een aanvraag doet voor de zgn. kotmadamformule (tijdelijke opdeling woning) in Leuven.

Controleactie van stad of gemeente. Steden en gemeenten kunnen op eigen initiatief ook controleacties doen, meestal naar de aanwezigheid van comfortelementen (zoals centrale verwarming en badkamer). Er wordt dan een formulier gestuurd aan de eigenaar met de vraag of die elementen aanwezig zijn in de woning. Als die er zijn, stuurt men die informatie door naar het kadaster met een herschatting en meestal een behoorlijke verhoging van het KI tot gevolg.

Hoe komt u het te weten?
Niet altijd controle ter plaatse… Vroeger kwam het kadaster altijd ter plaatse controleren, nu doen ze het vaak op basis van ingediende bouwplannen.

… maar wel altijd een aangetekende brief. Wordt uw KI aangepast, dan ontvangt u altijd een aangetekende brief van de AAPD met het nieuwe KI.

Tijdig bezwaar indienen! Omdat het KI niet altijd gebaseerd wordt op een controle, maar bv. op de bouwplannen die misschien niet volledig uitgevoerd zijn, dan is dus mogelijk niet correct. Het is dan van belang dat u in zo’n geval binnen de twee maanden na de betekening een bezwaar indient. Zo niet is het onherroepelijk te laat.

Het KI kan dus verhoogd worden na de aanvraag van een bouwvergunning voor een verbouwing, maar ook bv. om het aantal wooneenheden te verhogen. Het verhuren van de woning of het registreren van een huurcontract heeft dan weer geen invloed. Een verhoging is ook mogelijk na een controleactie van de stad of gemeente. Indien het KI aangepast wordt, krijgt u niet altijd een controle ter plaatse, maar wel altijd een aangetekende brief die u beter niet mist, zodat u tijdig bezwaar kunt indienen.

Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder.

 

Bron: tips&adviesvastgoed.be