info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Renovatieplicht: wat als de woning binnen de vijf jaar opnieuw wordt verkocht?

 

25/11/2022

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe renovatieverplichting voor residentieel vastgoed in werking. De aktedatum is daarbij het ijkpunt. De koper heeft vervolgens vijf jaar de tijd om aan de renovatieplicht te voldoen. Uiterlijk vijf jaar na de aktedatum moet hij een nieuw EPC kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning het vereiste EPC-label behaalt: alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop.
__________________________________________________________
Wat echter als de woning binnen die periode opnieuw wordt verkocht? Hoe zit het dan?
Het Energiedecreet bevat hierover een afzonderlijke bepaling, die niet voor interpretatie vatbaar is.  Deze zegt dat de termijn voor het voldoen aan de renovatieplicht ongewijzigd blijft: ‘De koper […] moet dan binnen de resterende termijn voldoen aan het minimaal energieprestatieniveau dat de verkoper […] zelf diende te halen.

Hetzelfde geldt indien de woning binnen de termijn van 5 jaar voor de renovatieplicht wordt geschonken of er een recht van opstal of erfpacht op wordt gevestigd. Ook dan gaat de gehoudenheid mee over naar de begunstigde van de schenking en de houder van het recht van erfpacht/opstal en blijft de initiële termijn onverkort van kracht.
In geval van verkoop van een woning die nog onderhevig is aan deze renovatieplicht zullen wij de koper hier natuurlijk over inlichten en dit opnemen in de onderhandse verkoopovereenkomst. Het is namelijk essentiële informatie voor een kandidaat-koper dat er reeds een termijn voor de renovatieplicht aangevat is en dat hij/zij dus niet over de volle 5 jaar beschikt om eraan te voldoen. Of het goed gedurende de laatste 5 jaar reeds eens verkocht is geweest, valt trouwens te controleren in de eigendomstitel.

Ter herinnering:

  •  indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van €500 tot €200.000. Er wordt ook een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden. Het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)gaat uit van een gemiddelde boete van €5.000.
  • de renovatieplicht naar Label D is een eerste tussenstap. Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Lees zeker ook ons artikel: Renovatieplicht residentiële gebouwen: 1 januari 2023 – Immo-desk.

Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder.
_______________________
bron:  cibweb.be; vlaanderen.be