info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Snoeien van overhangende takken tegen elke prijs?

 

24/03/2023

Uw buur vraagt om de takken van uw boom te snoeien, omdat ze over de perceelgrens hangen. Hij dreigt om ze anders zelf te laten snoeien op uw kosten. Kan dat en betekent dat dan ook dat u daarvoor bv. een dure boomchirurg moet betalen met een hoogtewerker? Daarover sprak een rechter zich onlangs uit…

Buur kan u dwingen om te snoeien…

Mag buur zelf uw takken snoeien? Uw buur mag de takken en wortels die over de perceelgrens hangen of daaronder schieten, enkel zelf snoeien indien hij u daarvoor op voorhand een zgn. ingebrekestelling stuurde en u het dan nog niet gedaan heeft binnen de 60 dagen (art. 3.134 nieuw BW) . Hij moet u m.a.w. dus eerst de kans geven om het zelf te doen. De ingebrekestelling moet gebeuren met een aangetekende brief.

Laten uitvoeren op uw kosten. In de ingebrekestelling geeft de buur dan aan welke concrete takken en wortels hij wil dat er gesnoeid worden. Indien u de takken en wortels niet binnen de 60 dagen snoeit, mag hij dat zelf (laten) doen op uw kosten. U riskeert dus dat hij dat zal laten uitvoeren door bv. een dure professionele boomverzorger en de rekening aan u stuurt.

Snoeien mag geen schade veroorzaken! Indien de buur bij het snoeien schade veroorzaakt aan de bomen, is dat zijn verantwoordelijkheid en kunt u hem daarvoor aansprakelijk stellen. Indien door het snoeien de boom sterft of wegrot, kunt u dus een schadevergoeding vragen. Een extra reden waarom de buur dus misschien liever een professional zal inschakelen.

Hij kan ook naar de vrederechter stappen. Wil hij het snoeien niet zelf doen, dan kan hij ook naar de rechter stappen om te vragen dat u de takken en wortels zelf snoeit. Hij kan daarbij vragen dat de rechter een dwangsom oplegt per dag dat u niet snoeit.

… maar hij moet wel redelijk blijven!

Soms kan dat een dure zaak worden… In een zaak die onlangs voor de vrederechter kwam, eiste een buurman dat alle takken van een hoge boom die boven zijn perceel overhingen, gesnoeid zouden worden. Er waren daarbij zowel lage takken – die eenvoudig te snoeien waren – als hoge takken. Voor de hogere takken moest er een professionele boomverzorger aangesteld worden die de takken vanuit een hoogtewerker zou snoeien. De eigenaar van de boom had voorgesteld om regelmatig de lagere takken te snoeien. Zijn buur vond dat echter niet voldoende en eiste dat hij ook de hoge takken zou snoeien.

De rechter vond dat de buur te ver ging. De vrederechter wees de vraag van de buur om ook de hogere takken te laten snoeien af, omdat hij oordeelde dat de hoge kostprijs van de aanstelling van een professionele boomverzorger niet in verhouding stond tot het verwaarloosbare voordeel dat de buur daardoor zou genieten. Als de buur ook de hogere takken toch gesnoeid wilde zien, moest hij dat zelf doen op zijn kosten en risico.

Gaat dan immers om rechtsmisbruik! Ook al heeft de buur het recht om dat te eisen, dan mag hij dat niet vragen indien de voordelen die hij ervan zou hebben niet in verhouding staan tot het nadeel of de schade die hij u berokkent, bv. door een hoge kostprijs. De buur mag zijn rechten niet uitoefenen op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van een normale uitoefening door een voorzichtige en redelijke persoon in dezelfde omstandigheden.

Zijn er overhangende takken of doorschietende wortels, dan mag uw buur die enkel zelf snoeien indien hij u daarvoor op voorhand een aangetekende ingebrekestelling gestuurd heeft en u dat niet zelf gedaan heeft binnen de 60 dagen. In dat geval mag hij dat ook laten uitvoeren op uw kosten. U kunt dat eventueel aanvechten indien er sprake is van rechtsmisbruik. Dat is het geval indien de kosten van het snoeien niet opwegen tegen de last die uw buur heeft van de takken, zei de rechter onlangs.

(bron: tipsenadvies.be)