info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Verkoopakte sinds 8 april 2024 digitaal

 

27/05/2024

Sinds 8 april 2024 kan door een nieuwe wet een verkoopakte digitaal gesloten worden. Moet u als koper of verkoper dan niet meer naar het notariskantoor?
——————

Akte volledig digitaal sinds 8 april 2024. De wet (wet 27.03.2024, BS 29.03.2024) voorziet sinds 8 april 2024 dat een verkoopakte volledig digitaal ondertekend kan worden.

Principe blijft: ieder aanwezig bij (eigen) notaris. Het uitgangspunt blijft dat koper en verkoper fysiek aanwezig zijn bij een notaris naar hun keuze. Ze hoeven dus niet beide naar dezelfde notaris te gaan. Gaat ieder bij zijn eigen notaris, dan kunnen de partijen zoals voorheen het verlijden van de akte meevolgen op een scherm via een videoconferentie. Waar ze vroeger echter de akte op papier tekenden, zullen ze die akte nu ook elektronisch mogen tekenen. Wil een van de partijen echter liever op papier tekenen, dan kan het wel nog.

Wat als een van beiden niet aanwezig kan zijn? Als een van de partijen bv. door een verblijf in het buitenland, door ziekte, door een drukke agenda, … niet aanwezig kan zijn bij de ondertekening van de akte, kan vooraf een digitale notariële volmacht getekend worden. De notariële volmacht bestaat al langer in digitale vorm en kan buiten het notariskantoor gesloten worden. Daarbij laat u een notarieel medewerker of een door u aangestelde vertrouwenspersoon in uw naam de akte tekenen. U hoeft dan niet meer zelf naar de notaris te gaan, noch voor de ondertekening van de notariële volmacht, noch voor het verlijden van de akte waarvoor u een volmacht geeft.

Hoe kunt u zo’n notariële volmacht geven? U heeft een aansluiting op internet en een webcam nodig, zodat de betrokken notaris kan verifiëren wie ondertekent. Met de itsme-app of met een kaartlezer met uw eID en de correcte pincode identificeert u zich en kunt u de volmacht ondertekenen via een videoconferentie georganiseerd door uw notaris.

Tip.  Voor dergelijke notariële volmachten rekent de notaris dikwijls niets extra aan. Er zijn ook geen registratierechten vereist, mits de notaris voor het verlijden van de volmacht ook niets aanrekent (wat hij dan ook meestal niet meer doet) en de akte waarvoor de volmacht dient, binnen de zes maanden na het verlijden van de volmachtsakte ondertekend wordt.

Besluit: Ook voor een digitale verkoopakte moeten koper en verkoper in principe aanwezig zijn, dat kan wel in een videoconferentie ieder bij hun (eigen) notaris. Kunt u niet aanwezig zijn, overweeg dan om vooraf een digitale notariële volmacht te ondertekenen. Daarvoor hoeft u niet naar het notariskantoor te gaan.

Bron: tipsenadvies.be