info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Waarom is de registratie van je huurcontract belangrijk?

 

17/08/2023

Wie een huurovereenkomst afsluit voor zijn huisvesting, valt onder de regels van de woninghuurovereenkomsten. Vlaanderen heeft specifieke regels voor de huur van woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd.

Zo’n huurovereenkomsten moeten geregistreerd worden. Dit vormt een belangrijke bescherming voor de huurder. Dankzij de registratie heeft het huurcontract een ‘vaste datum’. De datum van de huurovereenkomst wordt hiermee bindend en kan niet meer betwist worden. Is er een nieuwe verhuurder (bv. omdat de oorspronkelijke eigenaar het pand heeft verkocht), dan moet die nieuwe verhuurder de huurovereenkomst respecteren.

Maar ook als verhuurder ben je gebaat bij de registratie van de huurovereenkomst.

  • Geldt de huurovereenkomst voor een periode langer dan drie jaar, dan moet de huurder een opzegtermijn respecteren als hij de huurovereenkomst wil beëindigen. Hiervoor moet het contract wel geregistreerd zijn.
  • Werd het huurcontract afgesloten voor de verhuur van een onroerend goed dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een winkel of kantoor), dan biedt de registratie van het contract het voordeel dat de inkomstenbelasting voor ieder gedeelte afzonderlijk wordt vastgesteld en belast. Is er daarentegen geen registratie van de overeenkomst, dan zijn de  volledige netto-huurinkomsten belastbaar.

De registratie van een huurovereenkomst is dus cruciaal voor de bescherming van beide partijen. Wist je trouwens dat Immo-Desk deze gratis registreert voor onze (ver)huurders?

Heeft u vragen over dit artikel? Contacteer ons gerust.

 

Bron: notaris.be