info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Wat betekent het Vlaamse klimaatplan voor uw woning?

 

18/11/2021

Recentelijk bereikte de Vlaamse regering een akkoord over haar Klimaatplan. De nieuwe maatregelen zullen ontegensprekelijk een impact hebben op onze woningmarkt. Aan wat mogen we ons juist verwachten?

Renovatieplicht
Grote blikvanger in het pakket is de introductie van een renovatieplicht voor kopers. Wie een woning met EPC-label E of F koopt zal die vanaf 2023 binnen de vijf jaar moeten renoveren tot niveau D. Concreet zal men binnen een nog te bepalen termijn na de aktedatum een nieuw EPC moeten aanvragen, dat het label D haalt. Het magische getal wordt zo 400 kWh/m²jaar.
In de niet-residentiële sector treedt op zeer korte termijn reeds een renovatieplicht in werking. Voor banken, kantoorgebouwen, winkels, … wordt de grens op EPC-label C gelegd.
Voor het residentiële segment wordt de renovatieplicht gekoppeld aan een ondersteuningsmechanisme via een renteloos renovatiekrediet. Wie ambitieuzer wil zijn dan de minimumgrens wordt daarvoor ‘beloond’ middels een (hogere) renovatielening met negatieve rentevoet.

Nieuwbouw
Belangrijkste aandachtspunt voor nieuwbouw: wie een nieuwe woning wil bouwen, mag vanaf 2023 geen gasaansluiting meer leggen. De Vlaamse regering wil gezinnen naar de installatie van een warmtepomp duwen. Als overgangsmaatregel is het tot 2026 toegelaten nog een hybride warmtepomp – een combinatie van een gasketel en een warmtepomp – te plaatsen.
De premie voor de plaatsing van een warmtepomp wordt verhoogd: van 800 naar €1.500 voor hybride modellen en van €1.500 naar €2.250 voor volwaardige warmtepompen. Dit voor alle bestaande woningen. Doel is bovendien dat warmtepompen zouden kunnen rekenen op een voordelig distributietarief.

Woningkwaliteitsnormering
In het regeerakkoord was reeds aangekondigd dat de minimale woningkwaliteitsnormen aangescherpt zouden worden op energetisch vlak.
Vanaf 2025 zal een huurwoning een minimale energetische standaard moeten behalen: minstens label F (max. 600 kWh/m²jaar) voor open en halfopen bebouwingen en minstens label E voor appartementen. Die normen zullen naar alle waarschijnlijkheid tevens een verstrengingspad kennen, met bijvoorbeeld de invoering van nog strengere vereisten in 2030, 2040, …

Via de renovatieplicht speelt de Vlaamse regering in op nieuwe kopers, via de aanpassing aan de minimale kwaliteitsnormering op verhuurders en hun huurwoningen. Wie reeds een woning bezit die hij/zij zelf bewoont, ontspringt zodoende een beetje de dans, minstens door het gebrek aan manieren om de minimale woningkwaliteitsvereisten bij eigenaars-bewoners af te dwingen.

Heeft u hierover vragen? Bel of mail ons dan gerust.

 

 

Bron: cibweb.be