info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Wat moet je weten over de gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen?

 

De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst aangekocht wordt. De ouders kopen het vruchtgebruik en het kind de blote eigendom in hetzelfde onroerend goed. De blote eigendom zal gefinancierd worden door de kinderen met gelden die zij voorafgaand geschonken hebben gekregen van hun ouders.  Wat moet je hier verder over weten?

Werkwijze
Bij overlijden van de ouders zal het vruchtgebruik uitdoven en zullen de kinderen automatisch en van rechtswege volle eigenaar worden van het onroerend goed. De kinderen betalen dan ook geen successierechten, terwijl ze wel volle eigenaar worden van de eigendom.

Dit is in de praktijk een veelgebruikte techniek voor de aankoop van een tweede verblijf.

Normaliter zal bij het overlijden van de ouders (de vruchtgebruikers) het onroerend goed in volle eigendom in de nalatenschap vallen en als dusdanig worden belast, tenzij er kan worden aangetoond dat de kinderen zelf hebben gezorgd voor de financiering van de verwerving van de blote eigendom.

Fiscus
De fiscus heeft de gesplitste aankoop altijd met argusogen bekeken. Hij gaat er per definitie vanuit dat dit een manier is om de blote eigenaar op een bedekte manier te bevoordelen. Voor de fiscus is de realiteit dat de vruchtgebruiker vaak gewoon de volledige aankoop betaalt. De fiscus geeft wel de mogelijkheid het ‘vermoeden van bedekte bevoordeling’ te weerleggen door een ‘tegenbewijs’.

Dit wettelijk vermoeden, en dus de heffing van erfbelasting, kan buitenspel gezet worden indien de blote eigenaar onder meer het bewijs levert dat hij de nodige ‘persoonlijke gelden’ bezat om de blote eigendom te kopen.

De kinderen beschikken echter niet altijd over de nodige financiële middelen om de blote eigendom met eigen gelden aan te kopen. Voorafgaand aan de aankoop schenken de ouders dan ook vaak een geldsom, zodat de kinderen deze vervolgens kunnen aanwenden om de blote eigendom aan te kopen.

Vermoeden van bedekte bevoordeling weerleggen
Op 12 juni 2018 velde de Raad van State echter een arrest dat het ‘vermoeden van bedekte bevoordeling’ ook kan worden weerlegd met een schenking waarop geen schenkbelasting werd betaald. Daardoor komen ook bankgiften in aanmerking als bewijs. Belangrijk is wel dat de schenker nog drie jaar blijft leven, anders is op het geschonken bedrag alsnog erfbelasting verschuldigd.

Conclusie
In het Vlaamse Gewest is er voortaan geen reden meer tot voorafgaande registratie van de schenking vóór de gesplitste aankoop. Voorwaarde is wel dat elk van de partijen de verwerving van hun respectievelijk aandeel zelf kunnen financieren, zo nodig door middel van een voorafgaandelijke schenking.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen: 0498 91 1234 of info@immo-desk.be.

Bron: cibweb.be