info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Woninghuurder betaalt u niet, wat dan?

 

30/01/2024

Stel, u verhuurt een woning, maar uw huurder betaalt u niet. Hoe u in dat geval het best reageert en hoe u de huurder voor de vrederechter brengt, is verschillend in de volgende drie situaties…

1. Particuliere verhuurder in Vlaams of Waals gewest. In dat geval is het niet echt verplicht, maar wel aangewezen om vooraf een ingebrekestelling te sturen. Soms is het ook in het contract voorzien. Sta uw huurder daarin een redelijke betalingstermijn toe (bv. zeven kalenderdagen) voordat u een procedure opstart bij de vrederechter.

Hoe een procedure starten bij de vrederechter? U kunt dat via een advocaat doen, maar ook zonder. De procedure wordt (tenzij de huurder op het adres van de huurwoning ambtshalve geschrapt werd) ingeleid via een verzoekschrift. Voeg er een attest van woonst en een attest van gezinssamenstelling aan toe. Indien de huurachterstand voldoende ernstig is (minimaal drie maanden op het moment van de zitting) en de huurder niet kan aantonen dat er beterschap op komst is, zal de vrederechter de huur ontbinden en eventueel over een uithuiszetting beslissen. Dikwijls zal hij wel eerst nog een afbetalingsplan voorstellen.

2. Een professionele verhuurder in de drie gewesten. Als professionele verhuurder mag u sinds 1 december 2023 (voor lopende contracten) nog geen kosten, noch interesten aanrekenen in de eerste ingebrekestelling. U moet de huurder dan ook nog 14 dagen de tijd geven om te betalen. De procedure bij de vrederechter is dezelfde voor een professionele verhuurder, maar de rechter zal wel de interesten en het schadebeding dat u vraagt automatisch beperken.

3. Particuliere of professionele verhuurder in Brussel. In Brussel bestaat er sinds 31 augustus 2023 een specifieke regeling. Een gedetailleerde ingebrekestelling is verplicht. U moet bovendien één maand wachten voordat u een procedure opstart indien de ontbinding van de huur gevraagd wordt. De termijn om voor de rechter te verschijnen wordt verlengd van 8 tot 40 dagen. In Brussel is er bovendien een verbod op uithuiszettingen van 1 november tot en met 15 maart. Als verhuurder kunt u dan mogelijk een vergoeding verkrijgen van het Solidariteitsfonds.

Ben je eigenaar van een woning en wil je die verhuren? Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Steeds ter beschikking voor eventuele verdere inlichtingen.

 

(Bron: www.tipsenadviesvastgoed.be)