info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Hoe wordt het bouwjaar bepaald in functie van het asbestattest?

 

2/12/2022

Aangezien de verplichting rond het asbestattest (zie ook Verplicht asbestattest – Immo-desk) enkel geldt voor gebouwen van voór 2001 is het bouwjaar een cruciaal element. Maar hoe wordt het bouwjaar gedefinieerd? Welke bron moet je raadplegen om het bouwjaar te achterhalen?

OVAM heeft hierover de volgende toelichting gepubliceerd:

Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te evalueren of de constructie een risicobouwjaar heeft en primeert steeds op andere informatiebronnen. In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment dat een nieuw gebouw in gebruik wordt genomen. 

Er zijn naast de kadastrale legger nog 3 categorieën van documenten die kunnen gebruikt worden om het bouwjaar van een toegankelijke constructie te bepalen: 

  • documenten na oplevering van de werken;
  • documenten tijdens de uitvoering van de werken;
  • documenten voor de uitvoering van de werken.

Indien het referentiebouwjaar niet gekend is op basis van een kadastrale legger, kunnen documenten uit categorie I, II, en III gebruikt worden conform de richtlijnen uitgewerkt in het Inspectieprotocol.

Concreet is de kadastrale legger doorgaans doorslaggevend. Reden ook waarom het asbestattest het belang van consultatie van de kadastrale gegevens verhoogt.

Wat met casco-verbouwingen?
Een laatste aandachtspunt: OVAM heeft  laten weten heden de kwestie te onderzoeken van casco-verbouwingen. De concrete vraag: wanneer is een verbouwing dermate ingrijpend dat ze het bouwjaar van de gehele constructie wijzigt? Waardoor dan eerder sprake is van een ‘verbouwjaar’ maar dat er wel voor kan zorgen dat er geen asbestattest hoeft te zijn. Van zodra er hierover een definitief standpunt is van OVAM wordt dit uiteraard gecommuniceerd.

bron:  cibweb.be