info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

21/04/2022 Vlaanderen telt meer dan 350.000 niet-residentiële gebouwen, zoals loodsen en stallen, die veel asbest bevatten, maar waarvan heel wat eigenaars de interessante investering in zonnepanelen uitstellen omdat er een verbod is op de plaatsing van zonnepanelen op asbestdaken. De Vlaamse regering komt daarom met een tijdelijke premie voor wie dit jaar initiatief neemt om … Read more

04/04/2022 U wilt een boom planten in uw tuin. Welke afstand moet u dan weer respecteren tot de perceelsgrens? Ook om dat te bepalen, gelden er in het nieuwe goederenrecht sinds 1 september 2021 andere spelregels. Hoe zit dat juist? Welke afstand tot de perceelsgrens? De ‘oude regeling’ uit het Veldwetboek. Het Veldwetboek voorziet dan dat … Read more

10/03/2022 U kocht enkele jaren geleden uw woning met een hypothecair krediet. U wilt nu de woning verbouwen. Lenen bij de bank via een wederopame is dan in veel gevallen een interessante piste. Hoe zit dat juist? Een wederopname van een krediet Wat u reeds afbetaalde opnieuw gebruiken. Daar komt een wederopname kortweg op neer. Via een … Read more

05/02/2022 Wie moet u allemaal op de hoogte brengen van een adreswijziging? Overheidsdiensten worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis, maar heel wat instanties en personen moet u zelf verwittigen. Melden van adreswijziging bij de gemeente Bent u verhuisd? Meld uw adreswijziging dan binnen de 8 dagen aan de gemeente waar u bent … Read more

21/01/2022 De huurder van uw huurwoning wil zich een elektrische of hybridewagen aanschaffen en daarvoor dan ook een elektrische laadpaal (laten) installeren in de garage van de huurwoning. Welke spelregels gelden er dan bij woninghuur? Wie staat daar voor in? Bij aanvang van de huur. U bent als verhuurder in principe niet verplicht om de woning … Read more

11/01/2022 Wie vanaf 2022 een huis bouwt, (ver)koopt  of renoveert, mag zich verwachten aan nieuwe regels en plichten.  Welke maatregelen zijn al concreet en welke zitten er nog aan te komen? Een overzicht: Hervorming verkooprecht is een feit Op 1 januari 2022 is de hervorming van de registratierechten in werking getreden. Het tarief voor de … Read more

18/12/2021 Aangifte buitenlandse vakantiewoning indienen tegen 31.12! Als eigenaar van buitenlands vastgoed komt stilaan de deadline in zicht om tegen 31 december 2021 een aangifte (vragenlijst) in te dienen. Zo kan de fiscus daaraan een kadastraal inkomen toekennen. Hoe gaat het dan verder? Wordt u in 2022 dan zwaarder belast op uw buitenlands vastgoed? Info-aangifte om … Read more

24/11/2021 U hoorde wellicht ook dat de gezondheidsindex de laatste tijd sterk gestegen is. In het afgelopen jaar was er alvast een stijging van meer dan 2%. Mag u de huurprijs dan ook verhogen en aanpassen aan de nieuwe index? Wanneer mag u indexeren? Indexeren op ‘verjaardag van het contract’. Dat is inderdaad nog altijd het … Read more

18/11/2021 Recentelijk bereikte de Vlaamse regering een akkoord over haar Klimaatplan. De nieuwe maatregelen zullen ontegensprekelijk een impact hebben op onze woningmarkt. Aan wat mogen we ons juist verwachten? Renovatieplicht Grote blikvanger in het pakket is de introductie van een renovatieplicht voor kopers. Wie een woning met EPC-label E of F koopt zal die vanaf … Read more

9/11/2021 Vanaf 1 januari 2022 zal het dikwijls niet meer mogelijk zijn om stookolieketels te plaatsen in Vlaanderen, zo kwam in de media. Hoe zit dat juist en bestaan er daarover ook regels in Brussel en Wallonië? Stookolieketel verboden in Vlaanderen Bij nieuwbouw of IER (Ingrijpende Energetische Renovatie): strikt verbod. Vanaf 1 januari 2022 mag u geen stookolieketel meer … Read more